Foaled:      18 February, 2011

Breader:    AL KHAMISS STUD
               KUWAIT


Sire:         ALFONZO      
Dam:        DHABIYA AL NASER

Strain:      Kehailah Ajuz
Khaled Al Khamiss